4 Comments

Cong Vo’s Vocation Story

My name is Cong Vo. I was born and grew up Catholic in a rural society in a small part of the Mekong Delta which is the biggest delta in the southwestern of Vietnam. My childhood was full of great memories of being a farm boy: working in the white rice filed, going fishing, flying a kite… I love nature! One day I heard the call of God through my venerable pastor when he asked me “Cong, would you like to become a Catholic priest?” I did not give him the definite answer then. I just said: “Father, I will think about it!” Indeed, I was thinking, discerning, and praying about the question during my high school. After my high school and long time in praying, I decided to answer “yes” to the call of God to become a Catholic priest.  I would like to follow Jesus Christ the One who is “the way and the truth and the life” (Jn 14:6).
In God’s providence, I went to Saint Charles Borromeo seminary where I got a chance to meet and grow in brotherhood with my brother seminarians who also came from many other countries. With your prayers, my brother seminarians and I would one day serve the people of God in the diocese of El Paso together. May grace and peace of Jesus Christ be with you all.

About Cong Vo

May grace and peace of Jesus Christ be with you all.

4 comments on “Cong Vo’s Vocation Story

 1. Toi ten la Dai Nguyen, 62 tuoi. Toi theo cac con toi den giao phan El Paso de song.Hien nay chung toi dang di le o nha tho Chris the Savior Catholic Church. 5301 Wadsworth Ave. El Paso, Texas 79924. Ngoai 2 gia dinh van dang tham du thanh le Chu Nhat hang tuan, chung toi con co mot it gia dinh Cong Giao nguoi Viet o quanh day , ho vi ly do it hieu tieng Anh va nhung Ly do ca nhan nen it tham du thanh le. Toi moi tu Viet Nam (hon 4 nam) va tu Cali den day duoc 2 thang nen khong biet thong tin ve giao phan El Paso nhieu nay muon nho thay giup cho mot so dieu sau day.
  1-Tai Elpaso co cong doan Cong Giao Viet nam nao khong?
  2-Tai El Paso co linh muc Cong Giao Viet Nam nao khong de giup nhung giao dan ngan tro ve tieng Anh co the xung toi hang nam?
  Kinh chao thay.

 2. Kinh chao Chu Dai Nguyen. Truoc het, con cam on Chu rat nhieu da ghe tham trang blog ve On goi cua Dia Phan. Con xin loi vi khong the tra loi tin nhan cua Chu som hon, vi con khong co vao trang blog thuong xuyen, nen khong biet Chu de lai tin nhan.

  Rat vui duoc nghe tin tu Chu, hy vong la Chu thich thanh pho El Paso nay. Con xin phep duoc tra loi cau hoi cua Chu nhu sau:
  1. Tai El Paso, hien tai chua co cong doan Cong Giao Vietnam nao.
  2. Hien tai thi cung khong co Linh muc Vietnam nao lam viec trong dia phan El Paso. Tuy nhien, bi tich Giai toi van co the duoc sap xep va cu hanh, thua Chu.
  Rat vui duoc nghe tin tu Chu. Con xin dua Chu email cua con, xin email con neu Chu co bat cu cau hoi nao, hy vong la con se giup duoc: phil.chicong@gmail.com

  Nguyen xin Thien Chua tuon do muon on lanh hon xac cho Chu va Gia Dinh nho loi chuyen cau cua Me La Vang.
  Kinh chao Chu.

  • Tạ ơn Chúa. Rất mong tin từ thày. Qua tin thày vừa cho biết tôi xác tín được các tin tức mà những người có gốc Công Giáo Việt Nam tại giáo phận El Paso này. Tôi chưa được gặp trực tiếp, nhưng họ cho biết đa số là người gốc giáo phận Đà Nẵng. Riêng khu vực của tôi thì có chừng 10 người Gia Kiệm , giáo phận Xuân Lộc. Những người nay đến El Paso từ Cali hoặc từ Houston, đa số là trẻ, lâu ngày không tham dự các bí tích nào ngoài tham dự thánh lễ chủ nhật nên khi nhắc đến các lễ nghi họ tỏ ra hăng hái nhưng sau đó rất ngại ngùng.
   Hiện nay , tôi rất mong thày :
   1-giữ liên lạc thường xuyên với địa chỉ này.
   2- Tìm một linh muc gốc VN hoăc có thể nói được tiếng Việt để một năm một vài lần đến El Paso giúp mọi người chịu các phép bí tích.
   3- Tôi sẽ cố gắng hết sức để tỉm hiểu và tập họp mọi người về một mối.
   Cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban nhiều ơn phúc cho công việc này. Chào thày.

  • Tạ ơn Chúa. Rất mong tin từ thày. Qua tin thày vừa cho biết tôi xác tín được các tin tức mà những người có gốc Công Giáo Việt Nam tại giáo phận El Paso này. Tôi chưa được gặp trực tiếp, nhưng họ cho biết đa số là người gốc giáo phận Đà Nẵng. Riêng khu vực của tôi thì có chừng 10 người Gia Kiệm , giáo phận Xuân Lộc. Những người nay đến El Paso từ Cali hoặc từ Houston, đa số là trẻ, lâu ngày không tham dự các bí tích nào ngoài tham dự thánh lễ chủ nhật nên khi nhắc đến các lễ nghi họ tỏ ra hăng hái nhưng sau đó rất ngại ngùng. Hiện nay , tôi rất mong thày : 1-giữ liên lạc thường xuyên với địa chỉ này. 2- Tìm một linh muc gốc VN hoăc có thể nói được tiếng Việt để một năm một vài lần đến El Paso giúp mọi người chịu các phép bí tích. 3- Tôi sẽ cố gắng hết sức để tỉm hiểu và tập họp mọi người về một mối. Cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban nhiều ơn phúc cho công việc này. Chào thày

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: